"Українці – стародавній народ, а мова їхня багатша і всеосяжніша, ніж персидська, китайська, монгольська і всілякі інші."

Евлія Челебі

 * * *

 "Найбiльше i найдорожче добро кожного народу - це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування."

Панас Мирний

 * * *

 "Мова - втiлення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любiмо ïï, вивчаймо ïï, розвиваймо ïï! Борiмося за красу мови, за правильнiсть мови, за приступнiсть мови, за багатство мови..."

Максим Рильський

 * * *

 "Мова - це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова - це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова - це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу."

Олесь Гончар

 * * *

 "Людина, яка втратила свою мову, - неповноцiнна, вона другорядна в порiвняннi з носiєм рiдноï мови."

Павло Мовчан

 * * *

 "Рiдна мова на чужинi
Ще милiшою стає."

Павло Грабовський

 * * *

 
"Мова - це великий дар природи, розвинутий i вдосконалений за тисячолiття з того часу, як людина стала людиною."

Кiндрат Крапива
 * * *

 "Мова – далеко не тільки “засіб спілкування”, тобто передачі “вже готових думок”, якнас усіх учили в імперській школі. Куди серйозніша її місія – бути способомнародження тих думок: коли “нема мови”, людині просто-напросто “нема чим думати”."

Оксана Забужко

 * * *

 "А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У ïх народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди."

Тарас Шевченко. "Передмова до нeздiйсненного видання "Кобзаря"

* * *

 "Мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх."

Олесь Гончар

 * * *

"Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта."

Олесь Гончар

 * * *

"Доля нашої мови залежить і від того, як відгукнеться на рідне слово наша душа, як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній."

Олесь Гончар

 * * *

"Навіть така сувора наука, як кібернетика, і та знайшла в українській мові свою першодомівку, адже маємо факт унікальний – енциклопедія кібернетики вперше в світі вийшла українською мовою в Києві."

Олесь Гончар

 * * *

 "Мова - душа кожної національності, її святості, її найцінніший скарб."

Іван Огієнко

 * * *

 "Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я... "

Іван Огієнко‎

 * * *

 "Мова – це наша національна ознака, в мові - наша культура, сутність нашої свідомості."

Іван Огієнко

 * * *

 "Мова – це форма нашого життя, життя культурного й національного, це форма національного організування."

Іван Огієнко

 * * *

"Поки живе мова – житиме й народ, яко національність ... От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань."

Іван Огієнко‎

 * * *

 "Відчуваю й усвідомлюю, яка це красива й легка мова."

Іван Репін

 * * *

 "Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла."

Микола Гоголь

 * * *

 "Скільки української мовної території, стільки й української державності."

Іван Заєць

 * * *

 "Я дуже люблю ... народну українську мову, звучну, барвисту й таку м'яку."

Лев Толстой

 * * *

 "Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим в неї.
Українська мова – божиста, богодана, богообрана."

Мойсей Фішбейн